Óralátogatási kérdőív Osztálytermi megfigyelések - Cedefop 1.4.

Kérdőív típus: 
Pedagógus
IgenNem
1. A tanár az órát az előző témák áttekintésével kezdi
2. A tanár változatos segédeszközöket, mint például audio-vizuális eszközöket, táblákat és tankönyveket használ
3. A tanár nem vesztegeti az időt, hanem azonnal rátér a tárgyra
4. A tanár világosan és kimerítően magyaráz
5. A tanár képes arra, hogy minden diákot bevonjon az órai tevékenységbe
6. A tanár bátorítja diákjait a részvételre
7. A diákok érdeklődéssel figyelnek és aktívak az órán
8. A diákok figyelmesen meghallgatják társaik feleleteit
9. Minden diák részt vesz a csoportmunkában, és ha ez a módszer van napirenden, együttműködnek egymással
10. Ha a tanár megkérdez egy tanulót, a többiek figyelmesen meghallgatják, és ha kell, részt is vesznek a válasz megformálásában