Az óraterv értékelő kérdőíve

Kérdőív típus: 
Pedagógus

Jelen kérdőív az Oktatási Hivatal által módosított, az emberi erőforrások minisztere által 2016. január 25-én jóváhagyott tájékoztató anyag alapján készült.

A pedagógusminősítéshez hasonlóan az

N. é. = nem értelmezhető
0 = nem jellemző
1 = kevéssé jellemző
2 = többnyire jellemző
3 = jellemző

értékek alkalmazásával történik az egyes elvárások teljesülésének értékelése, ebből számítja az informatikai rendszer a kompetenciánkénti átlagot, illetve az összpontszámot. 


N. é.123
1. A tervben szereplő tartalmi elemek megfelelnek-e a szaktárgyhoz kapcsolódó korszerű szaktudományos ismereteknek?
2. Mennyire jelennek meg a tervezésben a tantárgyi belső és külső kapcsolódások?
3. Segítik a tervezett módszerek, tanulásszervezési eljárások és az óra/foglalkozás felépítése a kitűzött célok teljesülését ?
4. A célkitűzés mennyiben támogatja a megszerzett tudás alkalmazását?
5. Az órák/foglalkozások tervezésénél mennyire érvényesül a cél–tananyag–eszköz koherenciája?
6. Megelennek az egyéni tanulói igények az óra/foglalkozás tervezésében?
7. Támogatja a terv a tanulói együttműködést, szociális tanulást?
8. Megjelennek a tervben a közösségfejlesztés, személyiségfejlesztés feladatai?
9. Megfelelnek a célkitűzéseknek a tervezett értékelési eszközök?
10. Milyen mértékben épít-e alternatív módszertani és/vagy tartalmi megoldásokra?