Diákkérdőív az iskolai tapasztalatok visszajelzésére - Cedefop 1.18.

Kérdőív típus: 
Tanuló

Kérjük, hogy válassza ki a megfelelő állítást.

1. Miért iskolánkat választotta?

Jelölje indokainak erősségét a következő skála alapján:

1 = Egyáltalán nem ez volt az indok

2 = Kis mértékben motivált 

3 = Ez volt a fő indok

123
Az iskola azt a szakmát tanítja, amely engem érdekel
Az iskola jó hírneve
Az oktatás magas színvonala
A barátok és ismerősök ajánlása
A lakásunkhoz való közelség
Egyetemi továbbtanulási szándékomnak ez az iskola előképzettség felelt meg
A bizonyítvány könnyű megszerezhetőségének ígérete
Jövőbeli karrierlehetőségek
Mert anyagilag elérhető volt
A szülők ajánlása
Elsősorban véletlen választás volt

Miért ezt a szakmát választotta?

Jelölje indokainak erősségét a következő skála alapján:

1 = Egyáltalán nem ez volt az indok

2 = Kis mértékben motivált 

3 = Ez volt a fő indok

123
Családi hagyományok
Érdekelt a szakma
Anyanyelvemen tanulhatok
Nem volt nagy versengés az iskolai helyekért
A szakma jó hírneve
A szakma hivatalos elismertsége
A barátok és ismerősök ajánlása
A szülők ajánlása
A bizonyítvány könnyű megszerezhetőségének ígérete
Egyetemi továbbtanulási szándékomnak ez az iskola előképzettség felelt meg
Jövőbeli karrierlehetőségek
Elsősorban véletlen választás volt
Egyáltalán nem elégedettInkább nem elégedettInkább elégedettTeljesen elégedettNincs válasz
A tantermek kapacitásával
A tantermek felszereltségével
A tantermek világításával
A gyakorlati oktatás helyszíneinek felszereltségével
A gyakorlati oktatás helyszíneinek világításával
Egyáltalán nem elégedettInkább nem elégedettInkább elégedettTeljesen elégedettNincs válasz
A laborok kapacitásával
A laborok felszereltségével
A laborok világításával
A laborban szabadon tölthető idő mennyiségével
A laborok komfortosságával
Egyáltalán nem elégedettInkább nem elégedettInkább elégedettTeljesen elégedettNincs válasz
A könyvtár komfortosságával
A könyvtár választékával
A könyvtár világításával
A könyvtárban szabadon tölthető idővel
A könyvtári kiszolgálással
Egyáltalán nem elégedettInkább nem elégedettInkább elégedettTeljesen elégedettNincs válasz
Tisztaság
Mellékhelyiségek
Higiénia
Higiénia
Fűtés
Rendtartás
Parkolás
Dohányzás
Akadálymentesítés
Ruhatár
Élelmezés