Intézményi önértékelés - 1. Pedagógiai folyamatok

Kérdőív típus: 
Intézmény

Minden kérdésnél, több választ is bejelölhet!

 

Tervezés

Megvalósítás

Ellenőrzés

Értékelés

Korrekció