Kérdőív munkahelyi oktatók (vállalati szakoktatók) számára - Cedefop 1.13.

Kérdőív típus: 
Pedagógus
Úgy gondolom, hogy igenNem vagyok benne biztosÚgy gondolom, hogy nemNincs válasz
9. A gyakorlati képzés menetrendjét rendszeresen megbeszélem a tanulókkal
10. Megfelelő felkészültséggel rendelkezem a gyakorlati képzés vezetéséhez
11. A tanárok és a tanulók egyeztették a gyakorlati képzés céljait és tartalmát
12. Megfelelő előzetes tájékoztatást kaptam a gyakorlati képzésben részt vevő tanulókról
13. Tanulóimat megfelelő információkkal láttam el a munkahelyi képzés alatti kötelességeikről
14. Tanulóimat megfelelő információkkal láttam el a munkavédelmi szabályokról
Úgy gondolom, hogy igenNem vagyok benne biztosÚgy gondolom, hogy nemNincs válasz
15. A munkahelyet időben értesítették a tanuló érkezéséről
16. A diákok képesek voltak megoldani a gyakorlati képzés tantervében előírt feladatokat
17. A munkahelyi közösség pozitív hozzáállással fogadta a tanulót
18. A tanulókat megfelelő útmutatásokkal láttam el
19. A tanuló megfelelő visszajelzéseket kapott tőlem
20. Megfelelő támogatást kaptam a felügyelő tanártól
21. A munkahelyi gyakorlati képzés során javultak a tanulók szakmai készségei
Úgy gondolom, hogy igenNem vagyok benne biztosÚgy gondolom, hogy nemNincs válasz
22. A munkahelyi képzés értékelési gyakorlata áttekinthető
23. Az értékelések és visszajelzések megbeszélése hasznosnak bizonyult
24. A tanulók használhatóan értékelték gyakorlati oktatói munkámat
25. Kollégáim használhatóan értékelték gyakorlati oktatói munkámat
26. A munkahelyi gyakorlati oktatás szervezetünknek is hasznára vált
27. Megfelelő felkészítést kaptam gyakorlati oktatói munkámhoz
28. Általában is elégedett lehettem a gyakorlati oktatással
Csak akkor válaszoljon, ha a gyakorlati vizsgák időben egybeestek a munkahelyi gyakorlati oktatással.
Úgy gondolom, hogy igenNem vagyok benne biztosÚgy gondolom, hogy nemNincs válasz
29. Megfelelő szakmai ismereteket kaptam a gyakorlati vizsgák céljairól, tartalmáról és értékelésének módjáról
30. Segítettem a diákokat a gyakorlati vizsga előkészületeinek tervezésében
31. A gyakorlati vizsgákat a terveknek megfelelően bonyolítottuk le.
32. A gyakorlati vizsgák értékelési módja világos és érthető volt
33. A gyakorlati vizsgák értékelése az értékelési útmutatóknak megfelelően történt
34. A tanulók végrehajtották a gyakorlati vizsga önértékelő részét
35. A gyakorlati vizsgák értékelésének megbeszélése korrekt módon történt és megfelelt a tanulók elvárható szakmai felkészültségének
36. Elég gyakorlatom van ahhoz, hogy értékeljem a gyakorlati vizsgákat
37. A gyakorlati vizsgákon a tanulók jól hasznosíthatták a gyakorlati képzés alatt elsajátított készségeket
38. Munkahelyem pozitívan állt hozzá a gyakorlati vizsgákhoz
39. A tanulók önértékelését beszámították gyakorlati vizsgák eredményébe
40. A gyakorlati oktatás időbeosztása jól illeszkedett a vállalat szervezeti rendjéhez
41. A vállalati gyakorlati oktatás ideje elegendő volt a tantervi célok eléréséhez
42. Milyen szakmai tartalmakat lehetett volna még beemelni, vagy hogyan lehetett volna hatékonyabbá tenni az oktatást?
43. Más javaslatok a gyakorlati oktatás és a vizsgák fejlesztésére
Egyáltalán nem értek egyetNem értek egyetBizonytalan vagyokEgyetértekTeljes mértékben egyetértek
44. Területünkön a szakképzés és felnőttképzés minősége jó
45. A szakképzés és felnőttképzés előtt megújulási és fejlesztési feladatok állnak
46. A a szakképző és felnőttképző intézmények hozzáértő munkatársakkal rendelkeznek
47. A szakképzés és felnőttképzés megfelel a regionális munkaerőpiac kompetencia-igényeinek
48. A szakképzés és felnőttképzés elősegíti és javítja a résztvevők munkaerő-piaci esélyeit
49. A szakképzés és felnőttképzés számításba veszi az ipari és kereskedelmi szféra kompetencia-igényeinek változásait
50. A szakképzés és felnőttképzés számításba veszi az egyéni igényeket
51. A szakképzés és felnőttképzés fejleszti azokat a készségeket, amelyeket a globális munkaerőpiac igényel
52. Elegendő és megfelelő információ áll rendelkezésre a szakképzésről és a felnőttképzésről
53. A felnőttképzési intézmény elnevezése világos és érthető
54. A szakképzés jó alternatívája más középiskoláknak
55. A felnőttképzésben is hozzá lehet jutni kompetencia-alapú szakképzéshez
56. A legjobb szakmai felkészültséggel rendelkezőket régiónk intézményeiből kapjuk.
57. Régiónk intézményei lefedik az szakképzési szükséglet teljes spektrumát
58. A szakképzés és felnőttképzés megfelelő rugalmassággal rendelkezik
59. A szakképzés és felnőttképzés megnyitja az utat a továbbtanulás és továbbképzés számára
60. A szakképzés és felnőttképzés intézményei megbízható partnerek az együttműködésben
61. Hogyan fogalmazná meg azoknak a személyeknek a szakmai felkészültségét, készségeit, akiket intézményükben képeztek
62. Egyéb visszajelzések a régió szakképzési és felnőttképzési intézményeiről