A pedagógusi önértékelés - 4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód, hátrányos helyzetű vagy különleges tanítást igénylő gyerekek oktatásához megfelelő módszertani felkészültség

Kérdőív típus: 
Pedagógus

4. A pedagógusi önértékelés - A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség

Minden kérdésnél több választ is bejelölhet!