Értékelés

Az értékelés célja a visszajelzések gyűjtése az érdekeltektől. Az érdekeltek a tanítás-tanulás folyamatában, eredményességében érintett személyek, szervezetek.

Érdekeltek

A kérdőívek egy része az Európai Unió EQAVET rendszerében javasoltak alapján készült (jelölésük: EU), más részük az Oktatási Hivatal által kiadott, 2017. január 1-től hatályos önértékelési kézikönyv mellékletéből átvett mérőeszköz (Jelölése: HU).