1. Minőségi terület: a tanterv

Kérdőív típus: 
Intézmény
Intézményi követelmény*
Források: - Tantervek - Tanterv tervező dokumentumok - Tantervi megbeszélések feljegyzései - Intézményi/tanszéki tervek * Az ellenőrzés ezen kritériumának csak akkor van értelme, ha a VET intézménynek beleszólási joga van az intézményi tanterv egyes részeibe.
A pedagógusminősítéshez hasonlóan az N. é. = nem értelmezhető 0 = nem jellemző 1 = kevéssé jellemző 2 = többnyire jellemző 3 = jellemző értékek alkalmazásával történik az egyes elvárások teljesülésének értékelése, ebből számítja az informatikai rendszer a kompetenciánkénti átlagot, illetve az összpontszámot.
N. é.123
Tanterv: a tanterv meghatározza a központi oktatási célokat. Ezek a célok mind pedagógusok, mind a tanulók számára hozzáférhetőek.
Megvalósíthatóság: a pedagógusok és a tanulók egyaránt úgy ítélik meg, hogy az iskolai tanterv tanítási céljai az adott időkereten belül megvalósíthatók: a programot sikeresen teljesíteni lehet a tervezett időn belül.
Szabad sáv: a tanterv oktatási céljai megfelelő szabd teret hagynak a tanároknak arra, hogy pedagógiai elképzelésük szerint formálják a tanítási-tanulási folyamatot.
Kapcsolat a tanterv és a szakmai gyakorlat között: a tanterv biztosítja a szakmai képességek fejlesztését és direkt módon összekapcsolható a szakmai gyakorlattal.
A tanterveket rendszeresen módosítják, hogy alkalmazni tudják azokat a jelenlegi szakmai gyakorlatokkal és a társadalommal általában.
A tanítás intézményi feltételei
Források: - Tantervek - Tanterv tervező dokumentumok - Tájékoztató a kiegészítő tanulási lehetőségekről
A pedagógusminősítéshez hasonlóan az N. é. = nem értelmezhető 0 = nem jellemző 1 = kevéssé jellemző 2 = többnyire jellemző 3 = jellemző értékek alkalmazásával történik az egyes elvárások teljesülésének értékelése, ebből számítja az informatikai rendszer a kompetenciánkénti átlagot, illetve az összpontszámot.
N. é.123
Szervezeti keret: a tanórákra vonatkozó előírások előfeltételei (idő, teljesítményértékelés, tananyag terjedelme stb.) megfelelnek a tanulási célok, a központi pedagógiai ajánlások teljesítéséhez. A szervezeti keret (tanmenet, tantárgyak elosztása stb.) segít a tanulási célok megvalósításában.
Időtartam: az oktatási programok megfelelnek az időtartamok betartására vonatkozó követelményeknek.
Kiegészítő tanítási lehetőségek: az iskola odafigyel a tehetséggondozásra; a tehetséges tanulóknak alternatív tantárgyakat, szakköröket kínál.)
A képzés tartalma
Források: - Tantervek - Interjúk
A pedagógusminősítéshez hasonlóan az N. é. = nem értelmezhető 0 = nem jellemző 1 = kevéssé jellemző 2 = többnyire jellemző 3 = jellemző értékek alkalmazásával történik az egyes elvárások teljesülésének értékelése, ebből számítja az informatikai rendszer a kompetenciánkénti átlagot, illetve az összpontszámot.
N. é.123
Megfelelő tantervi tartalom: a tanterv széleskörű és kellő mélységű mind a nemzeti, mind az intézményi előírásoknak megfelel. A tantervek a szakmai területen a legkorszerűbb ismereteket közvetítik.
A tantervek összhangban vannak a tanulók előképzettségével: a tanterv felépítése lehetővé teszi a differenciálást, egyéni tanulási utak kialakítását a tanulók egyéni szükségletei és igényei szerint.
Tanulási célok: a szakképesítésre vonatkozó elvárásokat sikerült a képzési programok tanulási céljaiban megfogalmazni. A képzési program alkalmas arra, hogy a tanulókat felkészítse a sikeres szakmai vizsgára, szakképesítés megszerzésére.
A különböző oktatási tartalmak kombinációja és koherenciája: a tanterv különböző részeiben oktatott tananyagok egymáshoz jól illeszthetők. A képzési program időbeli felépítése megfelelő, a kialakított sorrend biztosítja a fokozatos szakmai fejlődést.
Kapcsolat az alapoktatáshoz és a továbbképzésekhez: az képzési program tartalma kapcsolódik korábbi tanulmányokhoz, elősegíti a tanulók továbbtanulását.
Általános képességek
A pedagógusminősítéshez hasonlóan az N. é. = nem értelmezhető 0 = nem jellemző 1 = kevéssé jellemző 2 = többnyire jellemző 3 = jellemző értékek alkalmazásával történik az egyes elvárások teljesülésének értékelése, ebből számítja az informatikai rendszer a kompetenciánkénti átlagot, illetve az összpontszámot.
N. é.123
A tantervek hozzájárulnak a tanulók általános képességeinek fejlesztéséhez, mint például a tanulási módszerek, szociális készségek, kommunikációs készségek, önálló szervezési készség, problémamegoldó készség.
Speciális figyelmet fordítanak a kulcskompetenciákra képességekre, mint a matematikai készség, digitális kompetenciák stb.
Gyakorlati oktatás
Források: - Gyakorlati helyet biztosító intézmények és a rendelkezésre álló helyek jellemzésének listája
A pedagógusminősítéshez hasonlóan az N. é. = nem értelmezhető 0 = nem jellemző 1 = kevéssé jellemző 2 = többnyire jellemző 3 = jellemző értékek alkalmazásával történik az egyes elvárások teljesülésének értékelése, ebből számítja az informatikai rendszer a kompetenciánkénti átlagot, illetve az összpontszámot.
N. é.123
Gyakorlati oktatás: a tanterv tartalmaz külső gyakorlati oktatást. Az intézményi oktatás és a gyakorlati oktatás szorosan összekapcsolódik.
Felülvizsgálat: az intézmény ellenőrzi, hogy a gyakorlati oktatás megfeleltethető-e a tantervi követelményeknek, és hogy a gyakorlati hely (vállalat/szervezet) felügyelete megfelelő-e.
A képzési programban megszerezhető szakképesítés
A pedagógusminősítéshez hasonlóan az N. é. = nem értelmezhető 0 = nem jellemző 1 = kevéssé jellemző 2 = többnyire jellemző 3 = jellemző értékek alkalmazásával történik az egyes elvárások teljesülésének értékelése, ebből számítja az informatikai rendszer a kompetenciánkénti átlagot, illetve az összpontszámot.
N. é.123
Összhang más képesítésekkel: a képzésben megszerezhető képesítés megfeleltethető az adott szakterület, EU-ban ismert valamely képesítésének követelményeinek.
Összhang szakmai profilokkal/készségekkel: a képzésben megszerezhető képesítés összhangban van az adott szakmára számára kidolgozott szakmai profillal és/vagy a szakmai kompetencia térképpel.